Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Dr. Serap Yeşilkır Baydar ICNES-2021'e Katıldı

  1.   Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. Haberler


Dr. Serap Yeşilkır Baydar ICNES-2021'e Katıldı


Merkez Müdürümüz Dr. Serap Yeşilkır Baydar 21-23 Ekim 2021'de Konya'da gerçekleştirilen VII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES-2021) kongresine Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim Üyesi ve aynı zamanda TÜSEB Biyoteknoloji Ensitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç ile Biyomühendislik A.B.D. Yüksek Lisans öğrencisi Hatice Feyzan Ay ile katıldılar.

Tamamlanma aşamasında olan 'Çeşitli Bitkisel Ekstraktların Terapötik Etkilerinin Alzheimer Hastalık Modelinde In Vitro İncelenmesi (KAP-270320-SYB)' başlıklı proje kapsamında 'Deve Dikeni Ekstraktının Terapötik Etkilerinin Alzheimer Hastalık Modelinde in vitro İncelenmesi' başlıklı sözlü sunumu yapan Bio. H. Feyzan Ay çalışmalarının başarı ile devam ettiğini belirtti. Sunuma erişmek için lütfen Insac 2021 Bildiri Kitapçığı tıklayınız.

Üniversitemizin Bilimsel Araşttırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM) tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan sunum için kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 


Haberler