Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  1.   Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


Merkezimizin çalışma alanları:
  • TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri ve sağlık alanındaki diğer projelere ilgilileri yönlendirmek
  • İlgili konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek,
  • Ulusal ve uluslararası yayın çıkarmak, projeler hazırlamak veya bunlara katılmak
  • Klinik mühendisliği alanında, hastanelere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri tespit ederek çözmek ve hastanelerde verimliliği artırıcı çözümler sunmak, teşhiste invaziv olmayan, daha güvenilir ve düşük maliyetli metotlar geliştirmek,
  • Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek ve 
  • Görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu aydınlatacak bilimsel içerikli duyumları yapmak ve uyarmak
Ayrıca öğrencilerimiz için:
  • Lisans ve lisansüstü düzeyde yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, öğrencilerimizi yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili lisans ve yüksek lisans projelerine dâhil etmek şeklindedir.