Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

  1.   Yaşam Bilimleri Ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ


Vizyonumuz

Merkezimiz, sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten ve dünya üniversitelerinde yer alan araştırma ve geliştirme merkezleri ile paralel başarıya erişmek isteği ile Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği araştırma alanlarında iç ve dış paydaşlar ile birlikte ulusal ve uluslararası proje ve bilimsel yayın üretmeyi, seminerler ve konferanslar düzenlemeyi ayrıca yeni ya da devam etmekte olan projelere katkı sağlayarak gelişmeyi ve bu gelişmeleri duyurmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Misyonumuz

Merkezimizin misyonu öncelikli olarak insana, insanlığa ve ülkesine fayda sağlayan, bulunduğu yere ve göreve değer katan; etik kurallar çerçevesinde eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmeyi asli görevi sayan; sahip olduğu kaynakları etkin ve hesap verilebilir şekilde kullanabilecek araştırmacılar yetiştiren; bu anlayış ile sürdürülebilir projeler üreterek İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içerisinde bilimsel etik çerçevesinde özgür bir bilim anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızın katkı ve katılımlarını teşvik ederek projeler üretmek ve seminerler düzenlemektir. Merkezimiz ayrıca bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmayı, araştırma merkezinin faaliyetleri için gerekli alt yapıyı kurmayı ve geliştirmeyi, güncel araştırmaları takip etmeyi ve bilimsel gelişmeleri merkezimizin internet sayfasında duyurmayı misyon olarak kabul etmiştir.