YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Kıymetli Akademisyenlerimiz,

ERA-NET NEURON 2022 Ortak Uluslararası Proje Çağrısı (JTC 2022) açılmıştır. 

7 Ocak - 8 Mart 2022 tarihleri arasında çevirim içi yapılabilecek proje başvuruşarı için özel şartlar gerekmekte olup detaylar için lütfen tıklayınız

En az 3 farklı ulustan ve en fazla 5 farklı merkezden yapılabilecek başvurulardan beklenen, serebrovasküler hastalıklar ile ilgili klinik öncesi veya klinik araştırmalarının ele alınmasıdır. 

Başvuru kuralları ve ulusal başvuruların yapılabilmesi için ilgili linkler aşağıda yer almaktadır.

Ulusal Başvuru kuralları için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/neuron_2022_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf

Elektronik başvuru için: https://ptoutline.eu/app/neuron_cv 


Başvuru yapacak araşırmacılarımıza başarılar dileriz.

10 Ocak 2022 Pazartesi