YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Byoteknoloji alanında (Ufuk 2020 alt alanlarından Nanoteknoloji, İleri Malzeme ve Biyoteknoloji ve Üretim ) ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech) konulu proje başvuruları için açılmıştır:

Açılan çağrının amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

CoBioTech proje çağrısına 9 farklı ülkeden 9 farklı kuruluş katılmaktadır. Türkiye’den özel sektör firmaları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları başvuru yapabilmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında konsorsiyumların oluşturulması gerekmektedir:

  • CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

Tek aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri şöyledir:

Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 30 Haziran 2020 13:00 h (CEST)

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


27 Mart 2020 Cuma